Ustalenia majątkowe

Weryfikacja sytuacji majątkowej

Nasze usługi detektywistyczne obejmują weryfikację stanu majątkowego dłużnika, przyszłego wspólnika lub partnera biznesowego, a także małżonka w przypadku spraw rozwodowych. W wielu sytuacjach zdarza się, że osoby ukrywają swój majątek, aby opóźnić skuteczną egzekucję lub wprowadzić w błąd potencjalnego kontrahenta bądź wspólnika co do swojej rzeczywistej sytuacji finansowej.

W przypadku spraw rozwodowych, ustalenia majątkowe odgrywają istotną rolę w rzetelnym podziale majątku oraz określeniu odpowiedniej wysokości alimentów. Zebrane materiały i dane mogą znacząco przyspieszyć postępowanie sądowe lub pomóc uniknąć potencjalnych strat.

Nasze usługi w zakresie sprawdzeń majątkowych obejmują m.in.:

  1. ustalenie posiadanych nieruchomości,
  2. ustalenie zbytych nieruchomości,
  3. ustalenie posiadanych ruchomości,
  4. ustalenie posiadanych praw majątkowych.


Gromadzimy solidne dowody, które dostarczają pełnego obrazu sytuacji finansowej danej osoby, zabezpieczając interesy naszych klientów.

ustalenia majątkowe