Poszukiwanie osób

Poszukiwanie osób, ustalanie miejsca pobytu

Biuro Detektywistyczne PS oferuje profesjonalne usługi poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się.

Nasze usługi obejmują:

  1. Ustalanie miejsca pobytu i zameldowania poszukiwanej osoby.
  2. Lokalizowanie dłużników, w tym ustalanie miejsc ich pobytu, pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Potwierdzanie tożsamości osoby.
Porwania rodzicielskie

Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie spraw związanych z porwaniami rodzicielskimi. W przypadku, gdy dochodzi do nielegalnego zatrzymania małoletniej osoby przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, w wyniku czego kontakt drugiego rodzica z dzieckiem jest uniemożliwiony, podejmujemy kroki zmierzające do ustalenia miejsca pobytu dziecka.

Nasi doświadczeni detektywi rozumieją, jak traumatyczne i trudne mogą być porwania rodzicielskie zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka. Dlatego stosujemy wszelkie dostępne środki, aby przywrócić prawo do kontaktu rodzica z małoletnim. Nasze usługi w zakresie porwań rodzicielskich obejmują:

  1. Ustalanie miejsca pobytu dziecka – przy użyciu zaawansowanych technik śledczych i analizy informacji, ustalamy miejsce pobytu dziecka. Nasz zespół skrupulatnie zbiera dane, przeprowadza dochodzenia terenowe i nawiązuje kontakty, aby jak najszybciej ustalić miejsce, w którym przebywa dziecko.
  2. Współpraca z organami ścigania – w przypadku porwań rodzicielskich, jeśli jest to konieczne, współpracujemy z odpowiednimi organami ścigania, zapewniając im wszelkie niezbędne informacje i dowody, które mogą przyczynić się do odzyskania dziecka. Nasi detektywi działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w ścisłej współpracy z odpowiednimi instytucjami.
  3. Doradztwo i wsparcie emocjonalne – rozumiemy, że porwanie rodzicielskie może być niezwykle trudnym i stresującym doświadczeniem, dlatego oferujemy wsparcie emocjonalne rodzinie porwanego dziecka. W stosownych przypadkach pomagamy w nawiązaniu kontaktu i współpracy z doświadczonymi kancelariami prawnymi, które podejmą się prowadzenia sprawy dotyczącej dziecka.

Naszym priorytetem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i dobrostanu dziecka. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki detektywistycznej, dbając o dyskrecję i poufność w każdej fazie naszej pracy.

Poszukiwanie dłużników

Biuro Detektywistyczne PS specjalizuje się w profesjonalnym pozyskiwaniu informacji o dłużnikach. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi śledcze, które pomagają w ustalaniu miejsc przebywania dłużników oraz ich aktywności finansowej. Działamy w sposób dyskretny i skuteczny, aby zapewnić naszym klientom informacje potrzebne do podjęcia dalszych działań prawnych.

W ramach usług pozyskiwania informacji o dłużnikach zajmujemy się:

  1. Ustalaniem miejsca pobytu.
  2. Monitorowaniem aktywności finansowej – przy pomocy specjalistycznych narzędzi i technik analitycznych, śledzimy aktywność finansową dłużnika. Analizujemy jego transakcje, kontakty biznesowe oraz wszelkie inne elementy, które mogą pomóc w ustaleniu, gdzie znajduje się jego majątek.
  3. Dostarczaniem raportów i dokumentacji – dostarczamy naszym klientom szczegółowe sprawozdania i dokumentację zawierającą informacje o dłużniku. Nasze sprawozdania są rzetelne, klarowne i stanowią solidną podstawę do podjęcia dalszych działań prawnych.
Potwierdzanie tożsamości

Nasze biuro oferuje usługi potwierdzania tożsamości, które obejmują m.in.: weryfikację informacji personalnych – przeprowadzamy dokładne sprawdzenie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, czy historia zatrudnienia.

Nasze usługi potwierdzania tożsamości są wykorzystywane przez klientów prywatnych, firmy oraz instytucje, które potrzebują rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat danej osoby. Działamy zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki detektywistycznej, gwarantując poufność i dyskrecję w każdym przypadku.

poszukiwanie osób