Pozyskiwanie materiałów dowodowych w sprawach rodzinnych, rozwodowych

Czy warto zaangażować detektywa w sprawie zdrady?

Rozwody są częstym zjawiskiem, a jednym z powodów rozpadu związku może być zdrada ze strony partnera. Jeżeli pojawiają się podejrzenia, najlepiej zlecić sprawdzenie specjaliście. Dowody zdrady małżeńskiej odgrywają kluczową rolę w postępowaniu rozwodowym i mogą mieć wpływ na kwestie związane z podziałem majątku, alimentami oraz prawem do opieki nad dziećmi. Zaangażowanie detektywa jest zawsze opłacalne w perspektywie długoterminowej.

Wiarygodne dowody

Materiały zebrane przez prywatnego detektywa są uznawane przez sądy za dowody obiektywne. Jednym z wielu powodów tego podejścia sądów do takich materiałów jest fakt, że z założenia detektyw jest osobą postronną, niezaangażowaną emocjonalnie w sprawę. Detektyw przeprowadza obserwacje i dokumentuje zdarzenia zgodnie z prawem. Zebrane materiały, dostarczone w formie sprawozdania, mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym.

Materiały, takie jak fotografie czy nagrania wideo, są starannie zabezpieczone na nośnikach danych, aby ich autentyczność nie mogła zostać podważona w sądzie. Jeśli dostarczone dowody są niewystarczające, sąd może wezwać detektywa jako świadka. Dzięki obiektywizmowi detektywa, przesłuchanie takie może zwiększyć szanse na wygraną, gdyż sąd przychyli się do wersji zdarzeń przedstawionej przez stronę wynajmującą detektywa.

Dowody zdrady zgromadzone przez detektywa mogą istotnie wpłynąć na skrócenie postępowania sądowego. Materiały mogą być przedstawione na spotkaniu pełnomocników stron, co może skłonić winną stronę do zawarcia ugody lub nawet przyznania się do winy. W rezultacie sąd może wydać wyrok z orzeczeniem o winie strony pozwanej, opierając się na dostarczonych dowodach.

Warto pamiętać, że prezentacja „twardych” dowodów może przyczynić się do wygranej i jednoznacznego udowodnienia racji strony składającej wniosek.

Dowody zdrady, zdrada małżeńska, zdrada partnera